Tijdelijke sluiting CBS De Waterlelie

Het kabinet heeft besloten om scholen en kinderdagverblijven vanaf maandag 16 maart te sluiten tot en met 6 april. Dit betekent dat het grootste deel van de leerlingen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo tot en met 6 april geen les meer krijgt op school. Voor kinderen van ouders in cruciale beroepsgroepen, zoals de zorg, onderwijs, politie, openbaar vervoer en brandweer is er wel opvang op de eigen school en of kinderdagverblijf, zodat hun ouders kunnen blijven werken. Deze opvang is zonder extra kosten.

Bron: Rijksoverheid.nl

Informatie voor ouders ophalen schoolspullen 18 maart

U kunt hier de PDF met informatie voor ouders downloaden.

De nieuwe opdracht van maandag 30 maart staat op de site! Denk ook aan de weekchallenge! Klik HIER of op het plaatje. 

Gymchallenge

  • Home

Het team 2019-2020

cbsdewaterlelie team 2019 2020

Onder het kopje 'Infobrieven' kunt u vanaf nu snel en eenvoudig belangrijke brieven aan ouders terugvinden.

Er zijn op dit moment geen infobrieven.