Maatregelen i.v.m. uitbraak Coronavirus

Lees meer informatie op onze homepage

Buitenschoolse opvang

Buitenschoolse opvang Hakuna Matata

Wij verzorgen vervroegde voorschoolse educatie (VVE), halve dagopvang (HDV), voorschoolse opvang (VSO), tussenschoolse opvang (TSO) en sportieve buitenschoolse opvang (BSO).

Kijk rustig rond op onze website voor meer informatie.
Tevens heeft elke locatie zijn eigen pagina met nieuws, activiteiten en foto's.