Aanname beleid

CBS De Waterlelie is de afgelopen schooljaren sterk gegroeid. Aan het begin van dit schooljaar bezochten ruim 430 kinderen de school. De groepen bevatten in principe maximaal 29 leerlingen. Indien de groep veel zorgleerlingen heeft, kan de groep ook eerder als "vol" worden beschouwd. Dat betekent dat per schooljaar voor een gelimiteerd aantal aangemelde kinderen per groep plaats is.

De volgorde van plaatsing is:

  • 1e broertjes en/of zusjes van kinderen die reeds op CBS De Waterlelie zitten.
  • 2e datum van aanmelding (dit geldt niet voor kinderen van de éénaanmeldleeftijd)
  • 3e in speciale gevallen wijkt de directie van deze twee criteria af.

N.B. Aangemeld staan bij meer dan één basisschool is wettelijk niet toegestaan.

Omdat de wijk Wateringse Veld veel jonge gezinnen kent met kinderen die een school zoeken, plaatst CBS De Waterlelie in principe alleen kinderen die uit de wijken ten zuiden van de Erasmusweg wonen. Daaronder vallen onder andere het Wateringse Veld, de gemeente Rijswijk (waaronder De Strijp) en Wateringen.

Bij het plaatsen van nieuwe leerlingen gaan we uit van de volgende criteria:

  1. Op voorwaarde dat zij voor hun tweede verjaardag worden aangemeld, hebben broertjes of zusjes van huidige leerlingen voorrang boven andere nieuwe leerlingen.
  2. Leerlingen die van een andere SCOH school komen hebben voorrang boven andere nieuwe leerlingen.

Indien een locatie of groep vol zit, kan de directie besluiten:

  1. De aangemelde leerling op een wachtlijst te plaatsen;

Indien de directie van mening is, dat het aanbod van CBS De Waterlelie onvoldoende aansluit bij de behoefte van de nieuwe leerling, behoudt de directie zich het recht voor de plaatsing van de leerling te weigeren.
De directie behoudt zich het recht voor om af te wijken van het beleid als dit in het belang is van het kind (bijvoorbeeld in geval van zittenblijven, versnellen of anderszins).