Directiespreekuur

Omdat wij het heel belangrijk vinden dat u de keuze voor De Waterlelie weloverwogen maakt, nodigen wij u graag uit voor een kennismakingsgesprek alvorens u uw kind inschrijft op onze school.

Voordat u uw kind kunt aanmelden op onze school, maakt u een afspraak voor het directie-spreekuur. Tijdens dit spreekuur maakt u kennis met de directie, en ontvangt u informatie over onze school. Natuurlijk maakt een rondleiding door de school ook deel uit van dit spreekuur. Vanzelfsprekend krijgt u ook de gelegenheid om vragen te stellen. Na afloop van het kennismakingsgesprek krijgt u de schoolgids en het inschrijfformulier mee naar huis. Als u ervoor kiest om uw kind op onze school in te schrijven, levert u het formulier in bij de administratie.

Onder het kopje aanname beleid kunt u de regels voor plaatsing op onze school nalezen.

Het directie spreekuur vindt plaats:1 maal per 2 weken op vrijdagochtend om 9.00 uur op de Waterlelie.
Om een afspraak te maken belt u met de administratie: 070 - 309 97 30.