Eén aanmeldleeftijd

Wij heten u van harte welkom op de site van onze school!

Ouders kunnen hun kind aanmelden vanaf 3 jaar. Daarbij kunnen ze kiezen voor meerdere scholen. Dit gebeurt omdat dat zo in de Wet op het primair onderwijs staat. En het komt tegemoet aan wensen van ouders. Ouders van kinderen die geboren zijn op of na 1 oktober 2015 melden hun zoon of dochter aan vanaf het moment dat het kind 3 jaar wordt.

Uw kind is geboren op of na 1 oktober 2015
• Voor uw kind geldt een nieuwe procedure voor het aanmelden bij een basisschool.
• U ontvangt tijdig een brief met informatie over deze nieuwe procedure van de gemeente.
• Officieel aanmelden bij een school voordat uw kind 3 jaar is, is niet nodig en niet mogelijk.

Voor uw kind geldt de nieuwe procedure voor het aanmelden bij een basisschool.

Stap 1: Oriënteren
De eerste belangrijke stap is dat u zich oriënteert op de school of scholen waar uw belangstelling naar uitgaat. Op de Waterlelie kunt u vanaf dat uw kind 2 jaar is een afspraak maken voor een informatiebijeenkomst + rondleiding (070 3099730) De website scholenwijzer.denhaag.nl geeft een overzicht van alle scholen in Den Haag en helpt u de juiste school te kiezen. U maakt een voorkeurslijst van scholen.

Stap 2: Aanmelden
Ongeveer 2 maanden voordat uw kind 3 jaar wordt, krijgt u van de gemeente Den Haag het aanmeldformulier PO toegestuurd. Als uw kind 3 jaar is, kunt u uw kind gaan aanmelden. Aanmelden bij een school voordat uw kind drie jaar is, is in de nieuwe aanmeldprocedure niet nodig en ook niet mogelijk. U gaat met het aanmeldformulier naar de school die uw voorkeur heeft en levert deze in.

Nadat uw kind 3 jaar is geworden kunt u zich aanmelden in de volgende 4 periodes:
10 tot en met 21 december 2018; oktober, november, december is vol
18 tot en met 29 maart 2019
17 tot en met 29 juni 2019
16 tot en met 30 september 2019

Let op: kinderen geboren na 28 juni 2016 kunnen zich alleen aanmelden tussen 16 en 30 september 2019.

Scholen met leerlingplafond
De meeste scholen in Den Haag hebben voldoende plaats voor alle kinderen die zich aanmelden. Een aantal scholen in Den Haag heeft een leerlingplafond. Zij krijgen meer aanmeldingen dan dat er plaatsen zijn. Deze scholen werken met een maximum aantal plaatsen, aanmeldperioden, voorrangsregels en loting. Als de school van uw eerste voorkeur een school is met een maximum aantal plaatsen, dan is het belangrijk dat u zich aanmeldt in een aanmeldperiode en dat u verschillende scholen invult op het aanmeldformulier. In de brief die u van de gemeente ontvangt als uw kind bijna drie jaar is staat meer informatie over de aanmeldprocedure en de aanmeldperioden.

Voorrangsregels
Scholen mogen werken met voorrangsregels. Op de Waterlelie worden de volgende voorrangsregels gebruikt:
• een broertje of zusje zit al op de school
• u woont ten zuiden van de Erasmusweg daaronder vallen o.a. het Wateringse Veld en de gemeente Rijswijk (de Strijp)

De school bepaalt of u voldoet aan de voorrangsregels. Als u voldoet aan de voorrangsregel(s), dan krijgt u voorrang op de school. Zijn er meer aanmeldingen dan plaatsen, dan wordt er geloot. Als uw kind niet kan worden geplaatst op de school van uw eerste voorkeur, dan wordt gekeken of de school van uw tweede voorkeur plaats heeft voor uw kind, daarna naar de school van derde voorkeur enzovoorts.

Binnen 6 weken ontvangt u bericht van de school waar u uw kind kunt inschrijven. Indien het niet lukt om uw kind een plaats aan te bieden op basis van uw voorkeurslijst, ontvangt u informatie over nog beschikbare plaatsen en de wijze van (opnieuw) aanmelden.

Stap 3: inschrijven
Als u bericht hebt ontvangen op welke school u uw kind kunt inschrijven, dan maakt u met die school een afspraak voor inschrijving. Als u en de school die inschrijving ondertekenen, dan weet u dat uw kind het volgende schooljaar een plekje heeft.

Informatie over het aanmelden per school vindt u vanaf augustus 2018 op de website van de school, in de schoolgids van de school en op de scholenwijzer.denhaag.nl

Heeft uw kind specifieke ondersteuning nodig?
Als uw kind specifieke zorg nodig heeft, mag de school 4 weken extra de tijd voor nemen om te onderzoeken of de school voldoende extra ondersteuning kan bieden.

Een school zoeken
De website scholenwijzer.denhaag.nl geeft een overzicht van alle scholen in Den Haag en helpt u de juiste school te kiezen.

Uw kind is geboren voor 1 oktober 2015
De oude procedure blijft van toepassing. U kunt uw kind aanmelden op de school van uw keuze.

Meer informatie over de voor uw kind geldende aanmeldprocedure vindt u op de website www.eenaanmeldleeftijd.nl.

De keuze voor de school van uw kind(eren) is een belangrijke keuze. Een beslissing voor een lange periode waarin u uw kind aan ons toevertrouwt. Daarom is het belangrijk deze keuze weloverwogen te maken.

Wij hopen dat u met het bezoeken van onze site alvast een indruk heeft gekregen van onze school. Om CBS De Waterlelie nog beter te leren kennen nodigen we u uit voor een kennismakingsgesprek met rondleiding (070-309 97 30).

Op de website van gemeente Den Haag kunt u meer lezen over het aanmelden van uw kind bij een basisschool.

Uw kind aanmelden bij een basisschool