Klasbord

Wij werken op dit moment met klasbord, ouders kunnen zich hiervoor aanmelden via de leerkracht van de groep.

 Website Klasbord