Notulen Medezeggenschapsraad

U kunt via onderstaande button de notulen van de MR van 25 november 2021 downloaden als PDF-bestand.

Notulen MR 25 november 2021