CBS De Waterlelie

CBS De Waterlelie

Algemene informatie Ouderraad De Waterlelie

Op deze pagina is informatie te vinden over de volgende onderwerpen:

 • Waarom een Ouderraad
 • Vergaderingen
 • Commissies
 • Leden
 • Ouderbijdrage
 • Aanmelden als lid

Waarom een Ouderraad?

Naast het verplichte lesprogramma op school is het leuk om aandacht te kunnen besteden aan diverse feestelijke, sportieve en creatieve activiteiten. De school vindt de bijdrage van de ouders aan deze activiteiten erg belangrijk. Het meedenken hierover en het uitvoeren hiervan wordt daarom gestructureerd gedaan in de vorm van een Ouderraad (OR).

Vergaderingen

De leden van de Ouderraad vergaderen ongeveer 1 keer per maand gedurende het schooljaar. In zo’n vergadering worden de diverse activiteiten besproken en geëvalueerd. De vergaderingen zijn om en om op maandag- en dinsdagavond om 20.00 op school. De Ouderraad heeft een vaste voorzitter, secretaris en penningmeester. Van iedere vergadering wordt een verslag gemaakt. De agenda en vergaderstukken worden iedere vergadering aan de leden toegestuurd. De penningmeester doet verslag van de betaalde ouderbijdrage en de uitgaven van de OR.

Commissies

De Ouderraad organiseert samen met het team van de school verschillende activiteiten. Om ervoor te zorgen dat alle activiteiten goed worden voorbereid en uitgevoerd zijn de OR-leden ieder verantwoordelijk voor een commissie. Uiteraard is er van de overige OR-leden en ouders hulp nodig om alles in goede banen te leiden.

 • Sintcommissie: samen met de sintcommissie van de school worden er diverse leuke sinterklaasactiviteiten georganiseerd, zoals de intocht en aanwezigheid van Sint en zijn Pieten op 5 december. Verder zorgt de Ouderraad voor de versiering op school en de OR-leden helpen Sint met de schoencadeautjes.
 • Kerstcommissie: Met kerst wordt er altijd voor een klein presentje gezorgd en een dienst in de kerk. Ook wordt de school altijd feestelijk aangekleed en uiteraard ook weer opgeruimd voor de kerstvakantie.
 • Koffiecommissie: Zorgt voor het kopje koffie/thee bij de rapportbesprekingen, maar zorgt ook voor het inkopen en uitdelen van eten en drinken tijdens diverse activiteiten zoals de projectweek, zomerfeesten en afscheidsavonden van groep 8.
 • Cultuurcommissie: Een nieuwe commissie die samen met het team van de school zich inzet voor het organiseren van activiteiten tijdens schooltijd op het gebied van cultuur.
 • Sportcommissie: Een nieuwe commissie die zich gaat inzetten voor meer sportactiviteiten tijdens en buiten schooltijd. Deze commissie is toegevoegd omdat er op de Waterlelie niet voldoende gymmogelijkheden zijn en ook de ruimte voor buitenspelen beperkt is. De OR wil zich inzetten om meer alternatieven te verzinnen en mogelijk te maken. Hieronder valt ook de Wateringseveldloop.
 • Communicatiecommissie: Houdt u op de hoogte van de activiteiten die de Ouderraad voor de kinderen organiseert, via het Waterlelienieuws.
 • Zomerfeest/Projectweek: Een nieuwe commissie die zal samenwerken met het team van de school. Er wordt het ene jaar een zomerfeest en het andere jaar een projectweek georganiseerd.

Leden

De Ouderraad bestaat uit enthousiaste leden die de schooltijd voor de kinderen nog leuker en interessanter willen maken. Dit alles op vrijwillige basis. Omdat er veel te organiseren is, zijn wij altijd blij met nieuwe leden, uw mening is belangrijk en waardevol.

Leden van de Ouderraad zijn zoveel mogelijk aanwezig bij vergaderingen en leiden of ondersteunen 1 van de commissies. Hierdoor leer je het team op school beter kennen en beschik je vaak over meer achtergrondinformatie over het beleid van de school.

Ouderbijdrage

Een keer per jaar wordt er (aan het begin van het nieuwe schooljaar) een begroting opgesteld met daarin de activiteiten voor het nieuwe schooljaar. Deze begroting wordt in overleg met de directie en de Medezeggenschapsraad vastgesteld. Helaas kosten de meeste activiteiten geld (denk aan materialen, vervoer etc.). De school heeft maar een klein budget voor extra activiteiten, daarom worden deze voor een groot deel betaald uit uw vrijwillige ouderbijdrage. Dankzij deze financiële hulp kunnen de feestelijke, sportieve en creatieve activiteiten doorgaan. En zo bereiken wij ons doel: alle kinderen een onvergetelijke en bijzonder schooltijd op De Waterlelie bezorgen!

Hoogte ouderbijdrage:
1e kind: € 65,00
2e kind: € 45,00
3e kind: € 35,00

U krijgt via Social Schools een uitnodiging om de ouderbijdrage te betalen.

Aanmelden als lid

Tijdens de informatieavond kunt u zich aanmelden om de eerste OR-vergadering bij te wonen waarna u zich kunt aansluiten. Ook is het mogelijk om gedurende het jaar lid te worden, spreek een van de OR-leden aan op school of stuur een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.! U bent altijd welkom.

Indien u geïnteresseerd bent in de exacte besteding van uw ouderbijdrage dan kunt u de begroting per email ontvangen, stuur dan een bericht naar de penningmeester van de OR: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

×