CBS De Waterlelie

CBS De Waterlelie

Aanmeldingsformulier TSO (overblijf)

Ik wil mijn zoon/dochter aanmelden voor deelname aan de Tussen Schoolse Opvang (TSO) op CBS De Waterlelie.

1 dag per week/per jaar 50,-
2 dagen per week/per jaar 100,-
3 dagen per week/per jaar 150,-
4 dagen per week/per jaar 200,-

 

Bijzonderheden (allergie e.d.) doorgeven aan de leerkracht.

 

Aanmeldingsformulier TSO

Gegevens kind

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

Gegevens Ouders

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

Ondertekening

Met het versturen van dit formulier wordt het contract afgesloten. U kunt desgewenst alsnog bij de administratie uw handtekening zetten.

Het contract wordt afgesloten tot het moment dat uw kind van school afgaat.
Tussentijdse wijzigingen of beëindiging van het contract kunt u schriftelijk doorgeven aan de administratie.

N.B. Voor ieder kind dient een apart formulier ingevuld te worden.
Ongeldige invoer

×