Aanmeldingsformulier TSO (overblijf)

Ik wil mijn zoon/dochter aanmelden voor deelname aan de Tussen Schoolse Opvang (TSO) op CBS De Waterlelie.

1 dag per week/per jaar 50,-
2 dagen per week/per jaar 100,-
3 dagen per week/per jaar 150,-
4 dagen per week/per jaar 200,-

Bijzonderheden (allergie e.d.) doorgeven aan de leerkracht.


Gegevens kind


Uploaden documenten

Via deze button kunt u de werkgeversverklaring uploaden.


Gegevens ouders


Ondertekening

Met het versturen van dit formulier wordt het contract afgesloten. U kunt desgewenst alsnog bij de administratie uw handtekening zetten.

Het contract wordt afgesloten tot het moment dat uw kind van school afgaat.
Tussentijdse wijzigingen of beëindiging van het contract kunt u schriftelijk doorgeven aan de administratie.

N.B. Voor ieder kind dient een apart formulier ingevuld te worden.