Verlof aanvragen

De leerplichtwet geeft de mogelijkheid voor twee soorten verlof, namelijk:

  1. Extra vakantieverlof bij bijzondere omstandigheden (art. 11 lid f. van de leerplichtwet).
  2. Verlof wegens gewichtige omstandigheden (art. 11 lid g. van de leerplichtwet).

Denk bijvoorbeeld aan verlof voor:

  • verhuizing (1 dag);
  • huwelijk van bloed- of aanverwanten;
  • overlijden van bloed- of aanverwanten;
  • huwelijks- of ambtsjubilea;
  • het feit dat door de specifieke aard van het beroep van een van de ouders/verzorgers het niet mogelijk is tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan. Waarbij dan echt sprake moet zijn van bedrijfseconomische problemen indien men wel afwezig zou zijn. Overleg van de werkgeversverklaring is in dit geval verplicht.

De schooldirecteur is gebonden aan de wettelijke voorschriften voor het verlenen van het verlof. Vraagt u het verlof dus tijdig aan: minimaal 8 weken van tevoren i.v.m. de mogelijke bezwaartermijn. Het formulier kan ingeleverd worden bij de administratie.

Formulier 'Aanvraag Vrijstelling Schoolbezoek'

Hieronder vindt u 2 documenten met betrekking tot het aanvragen van verlof.
Beide links verwijzen naar de PDF-bestand en openen in een nieuw venster.

Leerplicht Stroomdiagram Verlof aanvragen

Brochure 'Luxeverzuim en verlof'