Aanvraag Vrijstelling Schoolbezoek

Op grond van artikel 11 of 11g van de leerplichtwet 1969

Inleveren: Ingevulde formulieren dient u in te leveren bij de directeur van de school zo mogelijk 8 weken van te voren of indien in geval van gewichtige omstandigheden, als dat niet mogelijk is, uiterlijk 2 dagen na het ontstaan van de verhindering.
Informatie: Informatie over vrijstelling is verkrijgbaar bij de school of de leerplichtambtenaar van uw woongemeente.

U kunt ook bij de administratie een papieren versie van dit formulier ophalen.

Alle velden in het formulier zijn verplicht.

Gegevens aanvrager


Gegevens van het/de kind(eren) op deze school

Eerste kind


Tweede kind


Derde kind


Vierde kind


Gegevens van het gevraagde verlof


Documenten uploaden