CBS De Waterlelie

CBS De Waterlelie

Wij zijn een protestants-christelijke school: de christelijke normen en waarden zijn uitgangspunt voor ons handelen.
Vanuit het gegeven dat we allemaal anders zijn, proberen we in de omgang met elkaar een cultuur te creëren van respect. Iedereen is anders, maar niemand is minder. We gaan op een respectvolle manier met elkaar om.

In de groepen wordt dagelijks aandacht besteed aan het christelijk geloof: in de kleutergroepen aan de hand van bijbelverhalen, en in de groepen 3 tot en met 8 aan de hand van de methode Trefwoord.
Op onze school vieren wij samen de christelijke feesten. Het jaarlijkse kerst- en paasfeest in de kerk is een hoogtepunt in het schooljaar.

×