CBS De Waterlelie

CBS De Waterlelie

Beste ouders,

De schoolgids en het informatieboekje voor de groepen 1-2 wordt uitsluitend nog uitgereikt aan nieuwe ouders. Aan de zittende ouders wordt elk schooljaar de schoolgids digitaal toegestuurd.

Voor ouders van nieuwe kleuters, die starten na de kerstvakantie is het informatie boekje ter vervanging van de informatieavond aan het begin van het jaar. Alle informatie staat ook in het boekje!

U kunt ze via onderstaande links bekijken op deze site.

Mocht u behoefte hebben aan een papieren exemplaar, dan kunt u dat ophalen bij de administratie.

Informatieboekje groep 1-2

Schoolgids 2023-2024

×