Veilige school

Op De Waterlelie streven wij ernaar om in de volle breedte op christelijke grondslag met elkaar om te gaan. Dat betekent dat wij veel belang hechten aan waarden als respect, hulpvaardigheid en een open communicatie. We willen duidelijke omgangsregels op school- en klassenniveau die door iedereen binnen de school worden nageleefd. Als team hebben we daarbij een voorbeeldfunctie en een rol in het op een positieve wijze aanspreken van leerlingen en ouders.

Ons pedagogisch klimaat wordt gekenmerkt door voorbeeldgedrag, positiviteit, veiligheid, respect voor elkaar en elkaars spullen, een pestprotocol, meer verantwoording voor leerlingen, blijvende aandacht voor communicatie en een methode voor sociaal emotionele ontwikkeling KWINK.

De uitwerking van bovenstaande leidt tot een gedragsprotocol voor team, ouders en leerlingen met daarin opgenomen de schoolregels.

Sociale media en internet zijn niet meer weg te denken in onze maatschappij en dus ook niet bij iedereen die betrokken is bij scholen. Sociale media en internet kunnen een goede bijdrage leveren aan de professionaliteit van onderwijspersoneel en de kwaliteit van het onderwijs. Voor een goede afstemming in juist gebruik is er behoefte aan richtlijnen bij het gebruik.

SCOH, de stichting waaronder CBS De Waterlelie valt, werkt met een privacyreglement en met gedragsregels voor sociale media. Op CBS De Waterlelie wordt dit beleid gehanteerd.

U kunt de documenten inzien door op onderstaande link te klikken.

SCOH Gedragsregels sociale media

Privacy regelement SCOH